Một vài hỏi đáp về Xổ Số Live 3D

Một vài hỏi đáp về Xổ Số Live 3D
Đánh giá bài viết!
 
1. Có hoàn trả cho Xổ Số Live này không?
Không có hoàn trả cho Xổ Số Live.
2. Có hoàn trả cho Keno mới?
Vâng, có hoàn trả cho Keno mới.
3. Có tính điểm thưởng cho Xổ Số Live và Keno mới?
Vâng. Cách tính giống với điểm thưởng Keno hiện tại.